ผลงานทางเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด ของ สวทช.
เยี่ยมชมผลงานได้ที่
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

http://www.nstda.or.th/tlo/inside.php?option=technology 

Thailand Tech Show
เยี่ยมชมผลงานได้ที่
https://www.thailandtechshow.com/index.php