BOSCH INNOVATION PROJECT DAY
17 สิงหาคม 2560 (133 คน)
ประชาสัมพันธ์โครงการ

"BOSCH INNOVATION PROJECT DAY"
สาหรับนักศึกษามจพ.ทุกสาขาและทุกชั้นปี สามารถเข้าร่วมประกวดแสดงแนวคิด ในหัวข้อ

“ผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการคิดค้นขึ้นเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต”

เปิดรับสมัคร: วันนี้-21สิงหาคม 2017
ประกาศผลผู้เข้าร่วม: 22 สิงหาคม 2017

สนใจสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/KMe28tm7BxhInU2E3

แสดงผลงาน: 23 สิงหาคม 2017 เวลา: 9.00 น.
ณ บริษัท โรเบิร์ตบ๊อช จากัด เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ชั้น 5
(MRT ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตทางออก1)

โดยผู้ชนะรับรางวัล Apple watch!

ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย