ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
รวมข่าวสารและประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากศูนย์อำนวยความสะดวกโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของเอกชนในประเทศไทย คลิกที่ป้ายข่าวสารเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
บริษัท Ducati Motor (Thailand) Co., Ltd. เปิดรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ฝึกงานเต็มเวลาในรูปแบบสหกิจศึกษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน
ประชาสัมพันธ์โครงการ "BOSCH INNOVATION PROJECT DAY" สาหรับนักศึกษามจพ.ทุกสาขาและทุกชั้นปี สามารถเข้าร่วมประกวดแสดงแนวคิด ในหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการคิดค้นขึ้นเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต”
ศูนย์อำนวยความสะดวกโครงการส่งเสริมและสร้างเข้มแข็ง ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย
รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับใบสมัครชิงทุนการศึกษาออสเตรเลีย อะวอร์ดส - เอนเดเวอร์ ( Australia Awards - Endeavour Scholarships and Fellowships) ประจำปี 2561 (เพื่อไปศึกษาในปี 2561) นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจชาวไทยสามารถสมัครได้แล้วนับตั้งแต่วันนี้
at CAD-IT Consultants (Asia) Pte Ltd about CAE/FEA/CFD Applications Engineers and Sale Engineers
Asian Institute of Technology คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา Microelectronics and Embedded Systems
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครข้อเสนอทุน "โครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ" ประจำปี 2560
โครงการบ่มเพาะความพร้อมเพื่อส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน
ช่องทางการรับข่าวสารจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท. กิจกรรมและโปรโมชั่น
 
หน้าที่ 1 จาก 2
12
» หน้าสุดท้าย
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย